Week 1 – Long Term Training of Trainers

Week 1 – Long Term Training of Trainers

În perioada 27 iulie-2 august 2020 s-a desfăşurat prima săptămână de instruire în cadrul Cursului de lungă durată în Formare de Formatori. Beneficiarii proiectului “Promovarea educației non-formale de calitate în domeniul tineret” au făcut cunoştinţă cu domeniul educaţiei non-formale explorând Setul European de Competenţe a Formatorului în domeniul Tineret.

Proiectul „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret” este implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului anual de granturi pentru tineri 2020.