Corpul European de Solidaritate

Corpul European de Solidaritate (CES) este noua inițiativă a Uniunii Europene care le oferă tinerilor oportunitatea de a se implica în proiecte internaționale pentru a ajuta comunități și oameni din toată Europa.
Programul oferă tinerilor oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile, acumula cunoștințe și experiențe noi, precum și să-și îmbunătățească competențele profesionale.
Acest program constă din următoarele tipuri de activități:
  • Voluntariat;
  • Stagii și locuri de practică;
  • Proiecte de solidaritate;
la moment, organizațiile din țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina) și Federația Rusă pot participa doar la activitățile de voluntariat ale Corpului European de Solidaritate.
Voluntariatul este o acțiune de solidaritate, neplătită, pentru o perioadă de până la 12 luni. Aceasta oferă posibilitatea tinerilor de a contribui la lucrul zilnic al organizațiilor implicate în acțiunile de solidaritate ca valoare, orientate pentru a ajuta comunitățile în care ele se desfășoară. Fiind modalitatea principală de promovare a solidarității ca valoare, voluntariatul ajută la depășirea provocărilor importante a societății li răspunde necesităților comunității locale.

Voluntariatul Individual

Este o activitate de solidaritate cu normă deplină (cel puțin 30 și nu mai multe de 38 ore pe săptămână), neplătită, în altă țară, pe o durată de la 2 până la 12 luni.
În unele cazuri, în special activitățile menite să încurajeze participarea tinerilor cu oportunități reduse, pot fi implementate activitățile de voluntariat de la 2 săptămâni până la 2 luni.

Echipele de Voluntariat

Reprezintă activitățile de solidaritate care permit echipelor de la 10 până la 40 de participanți, din cel puțin două țări diferite, să participe la voluntariatul pentru o perioadă între 2 săptămâni și 2 luni. Astfel de activități de solidaritate sunt deosebit de valoroase dacă încurajează, incluziunea tinerilor cu oportunități reduse în cadrul Corpului European de Solidaritate. Cel puțin o pătrime din voluntari trebuie să fie din străinătate.
Exemple de activități valoroase ce pot fi atinse chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, includ:
restaurarea patrimoniului cultural deteriorat de calamitățile naturale, îngrijirea speciilor pe cale de dispariție, organizarea activităților educaționale în tabere de refugiați, etc.
Important: Voluntarul dintr-o țară a Parteneriatului Estic sau Federația Rusă poate să întreprindă activități doar în una dintre țările UE (numite Țări Participante).
  • Pentru mai multă informație despre participarea în cadrul CES accesați Ghidul Corpului European de Solidaritate.

Pentru Tineri

Tinerii interesați să participe în cadrul Corpului European de Solidaritate se pot înregistra pe portalul CES https://europa.eu/youth/solidarity_en.
Te poți înscrie în Corpul European de Solidaritate încă de la vârsta de 17 ani, însă, pentru a participa efectiv la proiecte, trebuie să ai atinsă vârsta de 19 ani și nu trebuie să depășești vârsta de 30 de ani la momentul începerii activității.

Pentru Organizații

Orice organizație din țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina) și Federația Rusă care dorește să fie implicată în Proiectele de Voluntariat ale CES, fie în calitate de organizație suport sau gazdă, trebuie să posede un Certificat de Calitate.