Despre asociaţie

MilleniuM / Despre asociaţie

Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” reprezintă o asociaţie obştească de cercetare, instruire şi dezvoltare, care activează pe o serie de domenii legate de Dezvoltare Personală, Dezvoltare Organizaţională, Dezvoltare Comunitară şi Dezvoltare Parteneriate.

Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”

reprezintă o asociaţie obştească de cercetare, instruire şi dezvoltare, care activează pe o serie de domenii legate de Dezvoltare Personală, Dezvoltare Organizaţională, Dezvoltare Comunitară şi Dezvoltare Parteneriate.

 • Misiunea

  Institutului “MilleniuM” reprezintă asociaţia obştească care contribuie la dezvoltarea organizaţională şi comunitară prin transformarea conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica Moldova.

 • Obiective

  Dezvoltarea durabilă, socio-economică şi juridică a personalităţii şi regiunii, ce asigură ridicarea indiciului dezvoltării umane; Dezvoltarea parteneriatului public-privat, dintre sectorul asociativ, business si structurile statale; Creşterea potenţialului de voluntariat prin promovarea, dezvoltarea şi practica acestui concept.

 • Viziune

  Institutul “MilleniuM” este un centru educaţional-metodic care implementează programe şi proiecte în domeniul dezvoltării personale, organizaţionale şi comunitare, contribuind la soluţionarea problemelor actuale ale societăţii prin promovarea relaţiilor de parteneriat.

 • Motto

  Vivat, Studiat, Crescat! Vivat, Studiat, Floreat!

În activitatea noastră ne bazăm pe următoarele axiome:

 • Învăţătura este iluminarea cugetului şi luminarea sufletului.
 • Cunoaşterea reprezintă puterea de cea mai înaltă  calitate, iar investiţiile în instruire sunt cele mai profitabile.
 • Valoarea fiecărei organizaţii depinde de valoarea calităţilor individuale şi colective ale membrilor acesteia.

Institutul ′MilleniuM′

activează în calitate de platformă comună care reuneşte persoanele preocupate de transformarea conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica Moldova.

Beneficiarii noştri

Activitatea sa Institutul “MilleniuM” o desfăşoară în interesul întregii comunităţi, prioritari fiind tinerii, reprezentanţii ONG şi administraţiei publice locale.

O atenţie deosebită

se acordă activităţilor cu tineretul, deoarece ei reprezintă acel potenţial şi resurse ne valorificate, cu ajutorul cărora se pot soluţiona toate problemele existente.

În încercarea de a transforma conceptul de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica Moldova, Vă invităm să participaţi cu noi la construirea unei societăţi democratice în ţara noastră.