Curs național de formare pentru lucrătorii de tineret în Educaţia pentru Drepturilor Omului cu tinerii

Curs național de formare pentru lucrătorii de tineret în Educaţia pentru Drepturilor Omului cu tinerii

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” invită lucrătorii de tineret din centre de tineret şi organizaţii neguvernamentale de tineret să aplice la Cursul naţional de formare pentru lucrătorii de tineret în educaţia pentru drepturile omului cu tinerii realizat în cadrul proiectului regional „Consolidarea accesului la justiție pentru victimele discriminării, infracțiunilor motivate de ură și discursurilor de ură în țările Parteneriatului estic”, finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei în Parteneriatul pentru o bună guvernare, faza II.

Cursul este bazat pe abordările pedagogice şi metodologia prezentată în cadrul manualului Consiliului Europei – Repere(Compass) – unul dintre cele mai populare manuale de educaţie pentru drepturile omului cu tinerii din Europa.

Scopul cursului este de a consolida capacitățile lucrătorilor de tineret și de a crearea o comunitate de multiplicatori care vor avea competențele necesare în organizarea activităților cu tinerii bazate pe combaterea discriminării și a bullying-ul între tineri. 

Obiectivele de învăţare ale cursului:

 • să dezvolte cunoştinţele şi abilităţile participanţilor în educația pentru drepturile omului;
 • să dezvolte competenţele participanților în educaţia pentru drepturile omului cu tinerii și organizării activităților pentru tineri în domeniul educaţiei pentru drepturile omului bazate pe combaterea discriminării și a bullying-ul între tineri;
 • să familiarizeze participanţii cu manualul Compass, abordările pedagogice din cadrul acestuia, şi să îi sprijine în a îl utiliza şi adapta la nivel local;
 • să sprijine dezvoltarea unei comunităţi de multiplicatori în educaţia pentru drepturile omului cu tinerii în Moldova;
 • să contribuie la integrarea (mainstream) educaţiei pentru drepturile omului în lucrul de tineret din Moldova.

PROGRAM ȘI METODOLOGIE

Metodologia cursului este cea a educaţiei non-formale într-un mediu mixt (blended learning, cu elemente de instruiri online şă curs rezidenţial) plecând de la nevoile, experienţele şi interesele participanţilor şi organizaţiilor în cadrul cărora aceştia activează. 

Cursul online va cuprinde module ce vizează aspecte legate de drepturile omului, sistemul de protecţie la nivel naţional şi internaţional, introducere și prezentare a reperelor „Compass” şi principalele abordări de educație/instruire pentru drepturile omului.  Instrumentele online vor fi folosite și după cursul rezidenţial pentru a sprijini participanţii în implementarea activităţilor de follow-up şi consolidarea anumitor aspecte. 

 O sesiune de formare în utilizarea instrumentelor online va fi asigurată participanţilor. Estimăm necesitatea alocării a 4h/săptămână pentru cursul online.

Cursul rezidenţial va avea o durată de 7 zile şi se va axa pe dezvoltarea competenţelor de formare, lucrul cu manualul Compassadaptarea acestuia şi crearea unei comunităţi de multiplicatori în domeniul educației pentru drepturile omului.

În cadrul cursului de instruire vor fi abordare următoarele teme:

 • utilitatea manualului Compass în realizarea activităților cu tinerii în drepturile omului, non-discriminare, anti-bullying;
 • oferirea sprijinului pentru dezvoltarea dialogului intercultural și a coeziunii comunitare;  
 • acțiuni de sprijinire a comunităților vulnerabile atunci când sunt victime ale discriminării;
 • promovarea și protecția drepturilor comunităților vulnerabile la nivel local, de exemplu, prin acțiuni de sensibilizare sau servicii pentru comunități, cum ar fi comunitățile etnice, minoritățile etnice, LGBT, persoanele cu dizabilități etc.
 • combaterea discursurilor de ură și a violenței motivate de ură sau a stigmatizării anumitor grupuri;
 • mecanisme legale de prevenire și protecție împotriva discriminării, discursurilor de ură și bullying, asigurarea egalității.

PARTICIPANȚI – PROFIL ȘI SELECȚIE

Vor fi selectaţi pentru acest curs 40 de participanţi, se recomandă aplicarea să fie în tandem a doi lucrători de tineret (o persoană din partea Centrului de Tineret și altă persoană din Organizație de Tineret), urmând ca numai 20 dintre aceștia să ia parte la cursul rezidenţial. Existenţa acestor tandemuri pentru cursul online este motivată de dorinţa de a asigura un mai bun transfer în cadrul organizaţiilor participante.

 • Să fie lucrători de tineret, lideri de tineret, formatori în cadrul unui centru de tineret/organizaţii de tineret;
 • Să aibă experienţă în lucrul cu tinerii şi să fie într-o poziţie care îi permite implementarea de activităţi de educaţie pentru drepturile omului cu tinerii;
 • Să fie motivaţi de a organiza activități bazate pe combaterea discriminării și a bullying-ul în rândul tinerilor;
 • Să asigure prezența pe toată durata cursului de instruire (activitățile online și offline);
 • La completarea formularului de aplicare participantul este rugat să atașeze Scrisoare de Recomandare din partea organizației pe care o reprezintă. Scrisoarea se anexează la formularul online de aplicare.

INFORMAȚII PRACTICE

Limba

Cursul se va desfăşura în limba română. Există posibilitatea ca în unele sesiuni online sau din cursul rezidenţial să fie invitaţi experţi de la Consiliul Europei şi acestea să fie ţinute în limba engleză. În acest caz va fi asigurată traducere.

CURSUL ONLINE

Vor fi folosite mai multe instrumente şi platforme online (i.e. Zoom, Mtenti, PGdrive, etc.). Participanţii trebuie să se asigure că au:

 • Timp de 4h/săptămână pentru cursul online, inclusiv 1.5 h rezervate întâlnirii simultane online;
 • Access la un laptop/computer/tabletă cu microfon, cameră video;
 • conexiune stabilă la internet.

Costurile aferente platformelor utilizate şi formatorilor vor fi suportate de către MilleniuM.

CURS REZIDENȚIAL

Perioada planificată

Cursul rezidențial se va desfășura la Vadul lui Vodă și poate avea loc în una din următoarele perioade:

 • 14-20 iunie 201
 • 21-27 iunie 2021
 • 5-11 iulie 2021
 • 19-25 iulie 2021

În formularul de aplicare candidații vor fi invitați să confirme disponibilitatea la aceste trei perioade. 

Datele vor fi confirmate imediat ce autorităţile Republicii Moldova vor comunica măsuri în contextul pandemiei COVID19, care să permită organizarea în activităţii rezidențiale. Participanţii selectaţi vor fi informaţi despre perioada finală identificată pentru cursul rezidenţial.

Link de înregistrare la curs:

https://forms.gle/fu5Dqz6FbLNE1JVz6

Cazare, masă şi activităţi

Cazarea şi alimentarea vor fi asigurate de către organizatori. 

Toate măsurile cerute de autorităţi privind prevenirea extinderii pandemiei COVID19 vor fi luate în pregătirea şi implementarea activităţii. Astfel, hotelul în care se planifică desfășurarea cursului rezidențial, va asigura respectarea cu strictețe a regulilor de prevenire COVID-19 stipulate de către Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a Republicii Moldova și garantează oferirea celui mai înalt grad de dezinfectare și ventilare a spațiilor comune cât și a întregului teritoriului.

 • Vor fi create condițiile necesare pentru spălatul regulat și minuțios al mâinilor.
 • Vor fi amplasate dozatoare cu soluții dezinfectante și șervețele de unică folosință.
 • Sălile de lucru vor fi dezinfectate odată la trei ore, inclusiv si cu lămpi bactericide, cantina și spațiile de dormit for fi la fel dezinfectate.
 • Se asigură monitorizarea stării sănătății participanților prin măsurarea febrei.
 • Organizatorii vor asigura fiecare participant cu mască de protecție reutilizabilă.

Transport

Costurile de transport între localitatea de reședinţă şi Vadul lui Vodă vor fi suportate de participanţi, aceasta constituind contribuţia lor la realizarea cursului.

Siguranța în pandemie

Dată fiind situația actuală, participanții selectați spre participare în cadrul Cursul naţional de formare pentru lucrătorii de tineret în educaţia pentru drepturile omului cu tinerii vor fi obligați să efectueze testul COVID-19 cu cel puțin 48 de ore înainte de prima zi a cursului de instruire. Astfel participanții se vor prezenta în prima zi a cursului cu rezultatul negativ a testului în format original și copie a acesteia. În cazul în care rezultatul este pozitiv, participanții vor fi obligați să se retragă din cadrul cursului.

Informații adiționale

Pentru detalii adiționale rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: info@millenium.md

Acest proiect este unul dintre cele cinci proiecte ale societății civile susținute de Uniunea Europeană/Consiliul Europei prin proiectul regional antidiscriminare în Armenia, Republica Moldova și Ucraina, care vizează combaterea discriminării, favorizarea incluziunii grupurilor cu risc de discriminare, discursuri de ură și infracțiuni de ură și sensibilizarea comunităților vulnerabile și a publicului larg cu privire la remedierea discriminării.