În perioada 6-12 octombrie s-a desfăşurat Cursul “COMPASS National Training Course on Human Rights Education with young people in Republica Moldova” organizat de către MilleniuM în parteneriat și cu suportul financiar, educațional si instituțional al Youth Department – Council of Europe.

Scopul cursului a fost de a instrui şi forma o reţea de formatori în domeniul educaţiei pentru drepturile omului şi de a susţine şi promova practici de succes la nivel naţional şi local. Participanţii la curs au fost încurajaţi să continue formarea sa prin participarea la Cursul de lungă durată în Formare de Formatori în domeniul tineretului, ediţia 2019.

Obiectivele cursului:

– de a dezvolta la participanţi cunoştinţe şi competenţe în conceptele cheie privind educaţia pentru drepturile omului;
– de a familiariza participanţii cu conţinutul şi metodologia de utilizare a manualului COMPASS;
– de a încuraja participanţii de a activa în calitate de multiplicatori la nivel naţional şi local;
– de a provoca un schimb de idei şi metode în utilizate în educaţia pentru drepturile omului;
– de a explora similarităţi şi diferenţe dintre educaţia formală şi non-formală în contextul promovării drepturilor omului;
– de a creşte gradul de conştientizare privind importanţa educaţiei pentru drepturile omului pentru activităţi de lobby şi advocacy la nivel local.

La Curs au participat 20 de lucrători de tineret din mai multe regiuni a Republicii Moldova.

La finalizarea cursului de instruire participanţii au obţinut următoarele competenţe:

– promovarea drepturilor omului în comunitatea sa;
– realizarea trainingurilor în domeniul drepturilor omului;
– utilizarea COMPASS-ului în calitatea de ghid în activităţile promovate;
– realizarea activităţii de multiplicator al practicilor de succes;
– explorarea multidimensionalităţii drepturilor omului;
– dezvoltarea şi implementarea unor proiecte comune în domeniul drepturilor omului.

Parteneri – Council of Europe Youth Department