Despre noi

Programe & Servicii

Proiecte

Parteneri

Activitatea în imagini

Suntem membri:

Consiliul Naţional al ONG din Moldova
Civic Society Leadership Network CSLNetwork (AM, AZ, GE, UA, MD)
Coaliţia Nediscriminare Moldova
International Platform for Citizen Participation

Donatorii noştri

Ambasada SUA
Chişinău, Moldova
Banca Mondială
Oficiul din Moldova
European Partnership for Democracy Belgia
Fundaţia Est-Europeană Moldova
Fundaţia SOROS
Chişinău, Moldova
IREX
Moldova
USAID
din partea poporului american
Ministerul Educaţiei
şi Tineretului

Direcţia Tineret
Ministerul Tineretului
şi Sportului

Direcţia Programe Tineret
Microsoft Corporation
NGO Connection
National Endowment for Democracy Washington, USA
PNUD
Agenţia ONU
Region in Transition - RITA Polonia

Proiecte implementate in 2000-2003
2000-2003
2004-2007
2008-2011
2012-2015
2016
Proiecte implementate în anul 2003

Mai 2003 - şi-a desfăşurat lucrările seminarul "Planificarea carierei", ediţia a 3-a.
       18-19 Noiembrie 2003 - Institutul "MilleniuM" a participat la lucrările Forumul ONG, ed.IV. La Forumul IV ONG, Institutul "MilleniuM" este delegat în cadrul Consiliului Naţional al ONG din Republica Moldova din partea ONG din domeniul educaţie prezente la Forum.

Proiecte implementate în anul 2002

10 martie 2002 - Institutul "MilleniuM" a devenit Partener Naţional a unui concurs european eXplora Challenge care oferă elevilor şi studenţilor din Republica Moldova posibilitatea de lucru în echipă cu alţi tineri din Europa pentru crearea paginilor web educaţionale.
       Mai 2002 - şi-a desfăşurat lucrările seminarul "Planificarea carierei", ediţia a 2-a.
       Aprilie - Septembrie 2002 Institutul "MilleniuM" a realizat un proiect susţinut de IATP pentru crearea unui web-site a concursului ThinkQuest în Republica Moldova.

Proiecte implementate în anul 2001

Mai 2001 - şi-a desfăşurat lucrările seminarul "Planificarea carierei" la care absolvenţii USM au obţinut informaţii privind scrierea unui Curriculum Vitae, scrisoare de motivare, prezentare la interviu, căutarea unui serviciu utilizînd noile tehnologii informaţionale.
       18 iunie 2001 - Institutul "MilleniuM" a devenit Partener Naţional a unui concurs internaţional ThinkQuest Internet Challenge care oferă elevilor şi studenţilor din Republica Moldova posibilitatea de lucru în echipă cu alţi tineri din lume pentru crearea paginilor web educaţionale.
       Septembrie 2001 - a fost efectuat un studiu sociologic în or. Cricova pentru determinarea situaţiei socio-economice a comunităţii. Proiectul a fost susţinut de Local Government Reform Project/USAID.
       15-16 Noiembrie 2001 - Institutul "MilleniuM" a participat la lucrările Forumul ONG, ed.III. La Forumul III ONG, Institutul "MilleniuM" este delegat în cadrul Consiliului Naţional al ONG din Republica Moldova din partea ONG din domeniul educaţie prezente la Forum.
       26 - 30 noiembrie 2001 - în baza rezultatelor obţinute la studiu şi-a desfăşurat activităţile un atelier de lucru cu reprezentanţii APL, ONG şi alte persoane interesate, la care a fost elaborat un Plan Strategic de Dezvoltare Durabilă a or. Cricova.

Despre noi

Programe

Proiecte

Partenerii noştri

Referinţe utile

(c) Institutul de Instruire în Dezvoltare 'MilleniuM'
str. 31 August 1989, 26 of.4, Chisinau, MD-2001, Republica Moldova

e-mail: info@millenium.md
tel: 022-243742