Despre noi

Programe & Servicii

Proiecte

Parteneri

Activitatea în imagini

Suntem membri:

Consiliul Naţional al ONG din Moldova
Civic Society Leadership Network CSLNetwork (AM, AZ, GE, UA, MD)
Coaliţia Nediscriminare Moldova
International Platform for Citizen Participation

Donatorii noştri

Ambasada SUA
Chişinău, Moldova
Banca Mondială
Oficiul din Moldova
European Partnership for Democracy Belgia
Fundaţia Est-Europeană Moldova
Fundaţia SOROS
Chişinău, Moldova
IREX
Moldova
USAID
din partea poporului american
Ministerul Educaţiei
şi Tineretului

Direcţia Tineret
Ministerul Tineretului
şi Sportului

Direcţia Programe Tineret
Microsoft Corporation
NGO Connection
National Endowment for Democracy Washington, USA
PNUD
Agenţia ONU
Region in Transition - RITA Polonia

Programele existente şi Serviciile prestate de Institutul "MilleniuM"
Dezvoltare Personală
Dezvoltare Organizaţională
Dezvoltare Comunitară
Dezvoltare Perteneriate
Dezvoltare Personală


În cadrul acestei direcţii de activitate Institutul "MilleniuM" prestează următoarele servicii:

 • Analiza potenţialului personal şi identificarea direcţiilor prioritare de dezvoltare personală ş orientare profesională
 • Organizarea seminarelor, training-urilor şi atelierelor de lucru în dezvoltare personală
  • Leadership
  • Comunicare
  • Managementul timpului
 • Implicarea tinerilor în schimburi de tineret, instruiri şi activităţi de voluntariat prin intermediul Programului Youth in Action
  • Youth Exchange
  • Training Course
  • European Voluntary Service (EVS)
 • Desfăşurarea anuală a atelierelor de Planificarea Carierei Tinerilor pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ

Dezvoltare Organizaţională


În cadrul acestei direcţii de activitate Institutul "MilleniuM" prestează următoarele servicii:

 1. Analiza potenţialului organizaţional şi identificarea direcţiilor prioritare de dezvoltare organizaţională
 2. Organizarea seminarelor, training-urilor şi atelierelor de lucru cu următoarele tematici:
  Societatea civilă şi rolul ONG în societate
  Pe parcursul ultimului deceniu, viaţa asociativă în Republica Moldova a devenit un spaţiu al creativităţii, formării personale şi colective, de dezvoltare a unei poziţii civice active la cetăţeni. Dezvoltarea vieţii asociative şi crearea structurilor intermediare între guvern şi individ, are drept scop favorizarea asumării de responsabilităţi de către cetăţeni şi implicarea lor în viaţa societăţii, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi noţiuniii de solidaritate colectivă.
  Cum să începem?
  Deseori înainte de a începe interesanta călătorie în tărîmul sectorului asocietiv apare întrebarea "Cu ce să începem?". Cultura organizaţiei / Viziunea, Misiunea, Scopul şi Obiectivele unei Organizaţii Neguvernamentale (ONG), Planificare Strategică, Structurile de autoguvernare în ONG / Rolul Preşedintelui, Directorului executiv, Consiliului de Administrare. Recrutarea personalului. Relaţii publice. Toate aceste întrebări strau în faţa liderului care s-a decis să lanseze activitatea unui ONG.
  Liderismul şi lucrul în echipă
  Deşi foarte puţin vizibilă, profesia de conducător/manager/lider este cea mai importantă pentru succesul organizaţiei, pentru motivarea şi satisfacţia celor care activează î organizaţia respectivă. Liderii sunt înnăscuţi sau pot fi formaţi? Deşi unele persoane pot excela în domeniu, majoritatea oamenilor pot fi instruiţi pentru a deveni lideri foarte buni în orice situaţie.
  Comunicare eficientă şi managementul conflictului
  Un curs în care participanţilor le sunt prezentate metode, tehnici şi instrumente pentru ca mesajele pe care le transmit să fie clar formulate şi să-ş`;i atingă obiectivul, pentru ca şedinţele interminabile să se transforme în şedinţe eficiente şi pentru ca membrii lor să fie actori activi ai discuţiilor, înţelegîndu-se mai bine unii cu ceilalţi.
  Colaborare şi Parteneriat
  Cursul familiarizează participanţii cu esenţa noţiunilor de cooperare, colaborare şi parteneriat. Cum putem colabora eficient între două sau mai multe părţi, care au convenit să lucreze împreună pentru atingerea scopurilor comune. Care sunt caracteristice parteneriatului, avantajele şi etapele de stabilire a lui.
  Relaţii Publice - PR
  Pornind de la impornanţa pe care o aiu relaţiile publice în activitatea unei organizaţii, cursul pune accent pe metode de creare a imaginii organiza#;iei, tehnicile şi abilităţile de prezentare, instrumente de comunicare cu mass media. Participanţii au ocazia să-şi exerseze abilitatea în alcătuirea unui comunicat de presă, să simuleze un interviu sau o conferinţă de presă.
  Managementul Resurselor Umane
  Resursa umană, această forţă atît de sensibilă şi schimbătoare este de multe ori neglijată în cadrul unei organizaţii. Ce îi îndeamnă pe oameni să acţioneze astfel? Cum să motivăm oamenii de care avem nevoie? Cum să lucreze eficient o echipă La toate aceste întrebări cursul oferă răspunsuri propunînd şi alte subiencte de meditaţie şi dezbatere.
  Voluntariatul
  Voluntariatul reprezintă modalitatea de implicare a cetăţenilor în soluţionarea problemelor cu care se confruntă societatea. Voluntariatul oferă posibilitatea de a fi cetăţeni activi şi responsabili, de a ajuta alte persoane şi c contribui la dezvoltarea comunităţii. Promovarea activităţilor de voluntariat duce la întărirea parteneriatului, creţterea responsabilităţii sociale, participării şi angajării civile.
  Managementul financiar
  Cum se gestionează banii într-un ONG? Ce înseamnă managementul financiar pentru organizaţii necomerciale, non-profit?
  Colectare de fonduri
  Cum dezvoltăm o campanie de colectare de fonduri? Cum abordăm finanţatorii, sponsorii, partenerii şi beneficiarii pentru a ne ajuta în cauza noastră?
  Asigurarea durabilităţii financiare a ONG
  Analiza pieţii finanţatorilor. Evenimente de strîngere de fonduri. Sponsorizare. Scrierea propunerilor de ninanţare. Autosusţinere financiară.
  Scrierea cererilor de finanţare
  Cursul urmăreşte pas cu pas, etapele care trebuie parcurse pentru scrierea unei cereri de finanţare pentru un proiect. În cadrul acestui curs participanţilor le sunt prezentate conceptele şi tehnicile necesare pentru întocmirea unei cereri de finanţare de succes.
  Managementul de proiect
  În activitatea organizaţiei Dvs. aveţi posibilitatea să lucraţi în diverse echipe de proiecte, fie în calitate de coordonator de proiect, fie ca membru al echipei. Acest curs va ajuta să dobîndiţi aptitudinile necesare planificării, coordonării şi derulării în mod eficient a unor proiecte cu un buget şi o durată determinate.
  Managementul organizaţional
  Structura organizaţională, Elaborarea planului de dezvoltare al organizaţiei, Managementul proiectului, Comunicarea, Managementul financiar, Managementul resurselor umane, Monitorizare şi Evaluare. Toate acestea se discută în cadrul cursului.
  Dezvoltare durabilă
  Leadership, Participare publică şi implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor, Parteneriat ONG-APL, Dezvoltare comunitară, Marketingul serviciilor publice, Implicarea cetăţenilor şi organizarea campaniilor publice. Toate acestea se discută în cadrul cursului.
  Lobby şi Advocacy
  Drepturile Dvs nu se respectă? Vă sinţiţi dezavantajat? APL are griji mai importante decîn realizarea drepturilor cetîţenilor? Advocacy este un proces de definire şi apărare a unor drepturi/necesităţi ale cetăţenilor sau ale unui grup de cetăţeni dezavantajaţi, drepturilor care sunt ignorate, ameninţate sau încălcate de către cei ce deţin puterea de decizie. Lobby reprezintă setul de metode ce pot fi utilizate în abordarea individuală a fiecărui deÿinător de putere în parte. Doriţi să aflaţ cum să utilizaţi aceste metode pentru promovarea intereselor Dvs? Atunci Vă aşteptăm la cursul dat.
  Planificare Strategică
  Activităţi de consolidare a echipei / Teambilding activities
  Managementul timpului
  Care este valoarea timpului? Cum sa gestionăm timpul personal? Caracteristicele unei agende. Stabilirea prioritatilor.
 3. Institutul "MilleniuM" a reprezentat interesele ONG-urilor ce activează în domeniul tineretului, în cadrul Consiliului Consultativ al Tineretului din Moldova (CCTM) pe lângă Ministerul Educaţiei şi Tineretului
 4. Institutul "MilleniuM" a fost membrul Consiliului Naţional ONG din Republica Moldova, în perioada 2001-2011, reprezentând interesele ONG ce activează în domeniul educaţiei

Dezvoltare Comunitară


În cadrul acestei direcţii de activitate Institutul "MilleniuM" prestează următoarele servicii:

 • Desfăşurarea Studiilor sociologice privind identificarea problemelor comuinităţii şi direcţiilor prioritare de dezvoltare comunitară
 • Organizarea seminarelor, training-urilor şi meselor rotunde în dezvoltare comunitară durabilă
  Planificare Strategică
  Accesul la informaţie
  Dezvoltarea comunităţilor active în baza metodei "Centrul Activităţilor Locale"
  Participarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor
 • Suport în elaborarea Strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor (Cricova, 2000-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2015-2020), Strategiilor de Tineret în comunităţi şi raioane ale Republicii Moldova (2007-2009, 2012-2015).

 • Dezvoltare Parteneriate


  În cadrul acestei direcţii de activitate Institutul "MilleniuM" prestează următoarele servicii:

  • Analiza necesităţilor organizaţionale/comunitare şi identificarea potenţialilor parteneri ce pot contribui la soluţionarea problemelor existente
  • Organizarea seminarelor, training-urilor şi meselor rotunde în dezvoltarea colaborării şi parteneriatului
  • Organizarea vizitelor de studii în străinătate cu scopul iniţierii colaborării şi parteneriatului cu ONG sau APL
  • Institutul "MilleniuM" este membrul Civil Society Leadership Network (Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan şi Georgia) din 2008.

  Despre noi

  Programe

  Proiecte

  Partenerii noştri

  Referinţe utile

  (c) Institutul de Instruire în Dezvoltare 'MilleniuM'
  str. 31 August 1989, 26 of.4, Chisinau, MD-2001, Republica Moldova

  e-mail: info@millenium.md
  tel: 022-243742