Programe & Servicii

MilleniuM / Programe & Servicii

Programele existente şi Serviciile prestate de Institutul ‘MilleniuM’

În cadrul acestei direcţii de activitate Institutul “MilleniuM” prestează următoarele servicii:

 • Analiza potenţialului personal şi identificarea direcţiilor prioritare de dezvoltare personală şi orientare profesională
 • Organizarea seminarelor, training-urilor şi atelierelor de lucru în dezvoltare personală Leadership Comunicare Managementul timpului
 • Implicarea tinerilor în schimburi de tineret, instruiri şi activităţi de voluntariat prin intermediul Programului Youth in Action Youth Exchange Training Course European Voluntary Service (EVS)
 • Desfăşurarea anuală a atelierelor de Planificarea Carierei Tinerilor pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ

În cadrul acestei direcţii de activitate Institutul “MilleniuM” prestează următoarele servicii:

 1. Analiza potenţialului organizaţional şi identificarea direcţiilor prioritare de dezvoltare organizaţională
 2. Organizarea seminarelor, training-urilor şi atelierelor de lucru cu următoarele tematici:

Societatea civilă şi rolul ONG în societate Pe parcursul ultimului deceniu, viaţa asociativă în Republica Moldova a devenit un spaţiu al creativităţii, formării personale şi colective, de dezvoltare a unei poziţii civice active la cetăţeni. Dezvoltarea vieţii asociative şi crearea structurilor intermediare între guvern şi individ, are drept scop favorizarea asumării de responsabilităţi de către cetăţeni şi implicarea lor în viaţa societăţii, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi noţiuniii de solidaritate colectivă.

Cum să începem? Deseori înainte de a începe interesanta călătorie în tărîmul sectorului asocietiv apare întrebarea “Cu ce să începem?”. Cultura organizaţiei / Viziunea, Misiunea, Scopul şi Obiectivele unei Organizaţii Neguvernamentale (ONG), Planificare  StrategicăStructurile de autoguvernare în ONG / Rolul Preşedintelui, Directorului executiv, Consiliului de Administrare. Recrutarea personaluluiRelaţii publice. Toate aceste întrebări strau în faţa liderului care s-a decis să lanseze activitatea unui ONG.

Liderismul şi lucrul în echipă Deşi foarte puţin vizibilă, profesia de conducător/manager/lider este cea mai importantă pentru succesul organizaţiei, pentru motivarea şi satisfacţia celor care activează î organizaţia respectivă. Liderii sunt înnăscuţi sau pot fi formaţi? Deşi unele persoane pot excela în domeniu, majoritatea oamenilor pot fi instruiţi pentru a deveni lideri foarte buni în orice situaţie. 

Comunicare eficientă şi managementul conflictului Un curs în care participanţilor le sunt prezentate metode, tehnici şi instrumente pentru ca mesajele pe care le transmit să fie clar formulate şi să-ş`;i atingă obiectivul, pentru ca şedinţele interminabile să se transforme în şedinţe eficiente şi pentru ca membrii lor să fie actori activi ai discuţiilor, înţelegîndu-se mai bine unii cu ceilalţi.

Colaborare şi Parteneriat Cursul familiarizează participanţii cu esenţa noţiunilor de cooperare, colaborare şi parteneriat. Cum putem colabora eficient între două sau mai multe părţi, care au convenit să lucreze împreună pentru atingerea scopurilor comune. Care sunt caracteristice parteneriatului, avantajele şi etapele de stabilire a lui.

Relaţii Publice – PR Pornind de la impornanţa pe care o aiu relaţiile publice în activitatea unei organizaţii, cursul pune accent pe metode de creare a imaginii organiza#;iei, tehnicile şi abilităţile de prezentare, instrumente de comunicare cu mass media. Participanţii au ocazia să-şi exerseze abilitatea în alcătuirea unui comunicat de presă, să simuleze un interviu sau o conferinţă de presă.

Managementul Resurselor Umane Resursa umană, această forţă atît de sensibilă şi schimbătoare este de multe ori neglijată în cadrul unei organizaţii. Ce îi îndeamnă pe oameni să acţioneze astfel? Cum să motivăm oamenii de care avem nevoie? Cum să lucreze eficient o echipă La toate aceste întrebări cursul oferă răspunsuri propunînd şi alte subiencte de meditaţie şi dezbatere.

Voluntariatul Voluntariatul reprezintă modalitatea de implicare a cetăţenilor în soluţionarea problemelor cu care se confruntă societatea. Voluntariatul oferă posibilitatea de a fi cetăţeni activi şi responsabili, de a ajuta alte persoane şi c contribui la dezvoltarea comunităţii. Promovarea activităţilor de voluntariat duce la întărirea parteneriatului, creţterea responsabilităţii sociale, participării şi angajării civile.

Managementul financiar Cum se gestionează banii într-un ONG? Ce înseamnă managementul financiar pentru organizaţii necomerciale, non-profit?

Colectare de fonduri Cum dezvoltăm o campanie de colectare de fonduri? Cum abordăm finanţatorii, sponsorii, partenerii şi beneficiarii pentru a ne ajuta în cauza noastră?

Asigurarea durabilităţii financiare a ONG Analiza pieţii finanţatorilor. Evenimente de strîngere de fonduri. Sponsorizare. Scrierea propunerilor de ninanţare. Autosusţinere financiară.

Scrierea cererilor de finanţare Cursul urmăreşte pas cu pas, etapele care trebuie parcurse pentru scrierea unei cereri de finanţare pentru un proiect. În cadrul acestui curs participanţilor le sunt prezentate conceptele şi tehnicile necesare pentru întocmirea unei cereri de finanţare de succes.

Managementul de proiect În activitatea organizaţiei Dvs. aveţi posibilitatea să lucraţi în diverse echipe de proiecte, fie în calitate de coordonator de proiect, fie ca membru al echipei. Acest curs va ajuta să dobîndiţi aptitudinile necesare planificării, coordonării şi derulării în mod eficient a unor proiecte cu un buget şi o durată determinate.

Managementul organizaţional Structura organizaţională, Elaborarea planului de dezvoltare al organizaţiei, Managementul proiectului, Comunicarea, Managementul financiar, Managementul resurselor umane, Monitorizare şi Evaluare. Toate acestea se discută în cadrul cursului.

Dezvoltare durabilă Leadership, Participare publică şi implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor, Parteneriat ONG-APL, Dezvoltare comunitară, Marketingul serviciilor publice, Implicarea cetăţenilor şi organizarea campaniilor publice. Toate acestea se discută în cadrul cursului.

Lobby şi Advocacy Drepturile Dvs nu se respectă? Vă sinţiţi dezavantajat? APL are griji mai importante decîn realizarea drepturilor cetîţenilor? Advocacy este un proces de definire şi apărare a unor drepturi/necesităţi ale cetăţenilor sau ale unui grup de cetăţeni dezavantajaţi, drepturilor care sunt ignorate, ameninţate sau încălcate de către cei ce deţin puterea de decizie. Lobby reprezintă setul de metode ce pot fi utilizate în abordarea individuală a fiecărui deÿinător de putere în parte. Doriţi să aflaţ cum să utilizaţi aceste metode pentru promovarea intereselor Dvs? Atunci Vă aşteptăm la cursul dat.

Planificare Strategică Activităţi de consolidare a echipei / Teambilding activities Managementul timpului Care este valoarea timpului? Cum sa gestionăm timpul personal? Caracteristicele unei agende. Stabilirea prioritatilor.

 1. Institutul “MilleniuM” a reprezentat interesele ONG-urilor ce activează în domeniul tineretului, în cadrul Consiliului Consultativ al Tineretului din Moldova (CCTM) pe lângă Ministerul Educaţiei şi Tineretului
 2. Institutul “MilleniuM” a fost membrul Consiliului Naţional ONG din Republica Moldova, în perioada 2001-2011, reprezentând interesele ONG ce activează în domeniul educaţiei.

În cadrul acestei direcţii de activitate Institutul “MilleniuM” prestează următoarele servicii:

 • Desfăşurarea Studiilor sociologice privind identificarea problemelor comuinităţii şi direcţiilor prioritare de dezvoltare comunitară
 • Organizarea seminarelor, training-urilor şi meselor rotunde în dezvoltare comunitară durabilă Planificare Strategică Accesul la informaţieDezvoltarea comunităţilor active în baza metodei “Centrul Activităţilor Locale” Participarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor
 • Suport în elaborarea Strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor (Cricova, 2000-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2015-2020), Strategiilor de Tineret în comunităţi şi raioane ale Republicii Moldova (2007-2009, 2012-2015).

În cadrul acestei direcţii de activitate Institutul “MilleniuM” prestează următoarele servicii:

 • Analiza necesităţilor organizaţionale/comunitare şi identificarea potenţialilor parteneri ce pot contribui la soluţionarea problemelor existente
 • Organizarea seminarelor, training-urilor şi meselor rotunde în dezvoltarea colaborării şi parteneriatului
 • Organizarea vizitelor de studii în străinătate cu scopul iniţierii colaborării şi parteneriatului cu ONG sau APL
 • Institutul “MilleniuM” este membrul Civil Society Leadership Network(Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan şi Georgia) din 2008.