Ce este Programul Erasmus+: Youth in Action?

Erasmus+ este Programul Uniunii Europene în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, care derulează începând cu 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2020 cu un buget total de 14.774 milioane de euro.
Erasmus+: Youth in Action oferă sprijin Republicii Moldova ca țară din cadrul Parteneriatului Estic prin următoarele Acțiuni Cheie:

Acțiunea Cheie 1 (Key Action 1/KA1): Mobilitatea persoanelor în scop educațional

Această acțiune cheie promovează mobilitatea tinerilor și lucrătorilor de tineret din țările UE în cooperarea cu Țările Partenere din vecinătatea UE.

 

Mobilitatea tinerilor:
Schimburi de tineret – reunesc persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 ani care provin in două sau mai multe țări, oferindu-le posibilitatea de a discuta și dezbate diferite teme, învățând în același timp, despre țara și cultura celorlalți participanți. Schimbul de tineret durează de la 5 până la 21 zile.
Mobilitatea lucrătorilor de tinere
Seminare, cursuri de formare, evenimente de consolidare a parteneriatului, vizite de studiu în străinătate și perioade de observare directă la locul de muncă (“job-shadowing”) într-o organizație de tinere dintr-o altă țară – activități pentru lucrătorii de tineret de orice vârstă.
Proiectele de mobilitate a lucrătorilor de tineret sprijină persoanele active în domeniul tineretului și organizațiile de tineret, în special schimburile de experiență, de cunoștințe și de bune practici, precum și activitățile ce pot facilita stabilirea de proiecte, parteneriate și rețele durabile și de înaltă calitate. Activitățile destinate lucrătorilor de tineret pot dura de la 12 zile până la 2 luni.
Programul Erasmus+: Youth in Action include încă două Acțiuni Cheie, disponibile în cazuri justificate, partenerilor din Republica Moldova.

Acțiunea Cheie 2 (Key Action 2/ KA2): Cooeprare pentru inovare și schimb de bune practici

Parteneriatele Strategice (Strategic Partnership) sprijină organizațiile active în domeniul tineretului precum și întreprinderile, autoritățile publice, organizațiile societății civile active în diferite sectoare socio-economice. Ca regulă generală, Parteneriatul Strategic vizează cooperarea între organizațiile stabilite în țările participante la program. Din 2017, în cadrul Eastern Partnership Youth Window există posibilitatea ca organizațiile din Republica Moldova să aplice direct cu proiect la Educational, Audiovisual and Culture Exevutice Agency (EACEA).

Acțiunea Cheie 3 (Key Action 3/ KA3): Sprijin pentru reforma politicilor 

Implicarea tinerilor și organizațiilor de tinere în dialogul structurat privind tineretul prin participarea acestora la reuniuni internaționale, conferințe și evenimente care promovează dialogul între tinerii și factorii de decizie.
Rețineți: Activitățile din cadrul KA1 și KA2 (parte componentă a Eastern Partnership Youth Window) pot fi desfășurate în orice țară eligibilă (țările participante la program, și țările partenere ale programului – inclusiv Republica Moldova). Activitțile din cadrul KA3 pot fi numai în țările participante la program (adică, 28 State Membre ale UE, 3 State Membre EFTA (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), Turcia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei).