Info Centru in Moldova pentru Erasmus+ Youth & European Solidarity Corps

MilleniuM / "MilleniuM" Training and Development Institute / Info Centru in Moldova pentru Erasmus+ Youth & European Solidarity Corps
Ce reprezintă Erasmus+ Youth Info Centru în Moldova?

Erasmus+ Youth Info Centru în Moldova reprezintă un centru informațional gestionat de către Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” cu suportul SALTO EECA, pentru a informa tinerii și organizațiile de tineret din Republica Moldova despre oportunitățile componentei de tineret a programului Erasmus+.

Scopul nostru este de a oferi informații tinerilor și organizațiilor de tineret despre oportunitățile programului Erasmus+, precum și susținerea organizațiilor în implementarea calitativă a proiectelor Erasmus+: Youth in Action.
Obiectivele noastre:
 • Creșterea gradului de vizibilitate și de sensibilizare cu privire la programul Erasmus+: Youth in Action ca o oportunitate nouă de colaborare internațională în domeniul tineretului și dezvoltarea capacităților organizațiilor de tineret din Republica Moldova;
 • Consolidarea cooperării între organizațiile active în programul Erasmus+: Youth in Action și implicarea noilor organizații, în special a celor care au șanse reduse de a fi implicate în program;
 • Creșterea capacității organizațiilor din Republica Moldova de a fi implicate în calitate de parteneri calitativi în programul Erasmus+: Youth in Action;
 • Promovarea cooperării cu Republica Moldova oferind sprijin organizațiilor de tineret în vederea stabilirii de contacte, consolidării parteneriatelor și îmbunătățirea cunoștințele despre trăsăturile specifice ale lucrului cu tineret din Republica Moldova;
 • Sprijinirea calității proiectelor internaționale în domeniul tineret implementate în Republica Moldova în cadrul programului Erasmus+: Youth in Action;
 • Implicarea factorilor de decizie din domeniul tineretului și sensibilizarea acestora cu referire la cooperarea internațională a tineretului în cadrul programului Erasmus+: Youth in Action;
 • Consolidarea cooperării cu instituțiile de stat și organizațiile neguvernamentale active în elaborarea politicilor de tineret din Republica Moldova. punând un accent deosebit pe recunoașterea lucrului de tineret și educației non-formale;
 • Informarea tinerilor despre oportunitățile pe care le oferă Erasmus+: Youth in Action, în special pentru ce cu oportunități reduse;
Grupul țintă:
 1. Organizațiile de tineret și lucrătorii de tineret;
 2. Factorii de decizie din domeniul tineretului și alți stakeholderi instituționali;
 3. Tinerii.
Ce oferă Erasmus+ Youth Info Centru în Moldova?
 • Activități de informare și promovare;
 • Sprijin de formare;
 • Dezvoltarea capacităților;
 • Activități de consolidare a parteneriatelor.