Despre noi

Programe & Servicii

Proiecte

Parteneri

Activitatea în imagini

Suntem membri:

Consiliul Naţional al ONG din Moldova
Civic Society Leadership Network CSLNetwork (AM, AZ, GE, UA, MD)
Coaliţia Nediscriminare Moldova
International Platform for Citizen Participation

Donatorii noştri

Ambasada SUA
Chişinău, Moldova
Banca Mondială
Oficiul din Moldova
European Partnership for Democracy Belgia
Fundaţia Est-Europeană Moldova
Fundaţia SOROS
Chişinău, Moldova
IREX
Moldova
USAID
din partea poporului american
Ministerul Educaţiei
şi Tineretului

Direcţia Tineret
Ministerul Tineretului
şi Sportului

Direcţia Programe Tineret
Microsoft Corporation
NGO Connection
National Endowment for Democracy Washington, USA
PNUD
Agenţia ONU
Region in Transition - RITA Polonia

Despre Institutul "MilleniuM"
Despre asociaţie
Documente de constituire
Echipa noastră
Strategii şi Rapoarte
Misiunea
Viziunea
Scop
Direcţii de activitate

Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" reprezintă o asociaţie obştească de cercetare, instruire şi dezvoltare, care activează pe o serie de domenii legate de Dezvoltare Personală, Dezvoltare Organizaţională, Dezvoltare Comunitară şi Dezvoltare Parteneriate.

Misiunea Institutului "MilleniuM" este contribuirea la dezvoltarea organizaţională şi comunitară prin transformarea conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica Moldova.

Viziunea noastră: Institutul "MilleniuM" este un centru educaţional-metodic care implementează programe şi proiecte în domeniul dezvoltării personale, organizaţionale şi comunitare, contribuind la soluţionarea problemelor actuale ale societăţii prin promovarea relaţiilor de parteneriat.

Obiectivele Institutului "MilleniuM":

  • Dezvoltarea durabilă, socio-economică şi juridică a personalităţii şi regiunii, ce asigură ridicarea indiciului dezvoltării umane;
  • Dezvoltarea parteneriatului public-privat, dintre sectorul asociativ, business si structurile statale;
  • Creşterea potenţialului de voluntariat prin promovarea, dezvoltarea şi practica acestui concept.

Motto-ul Institutului "MilleniuM":

Vivat, Studiat, Crescat! Vivat, Studiat, Floreat!

În activitatea noastră ne bazăm pe următoarele axiome:

  • Învăţătura este iluminarea cugetului şi luminarea sufletului.

  • Cunoaşterea reprezintă puterea de cea mai înaltă  calitate, iar investiţiile în instruire sunt cele mai profitabile.
  • Valoarea fiecărei organizaţii depinde de valoarea calităţilor individuale şi colective ale membrilor acesteia.

Institutul "MilleniuM" activează în calitate de platformă comună care reuneşte persoanele preocupate de transformarea conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica Moldova.

Beneficiarii noştri: Activitatea sa Institutul "MilleniuM" o desfăşoară în interesul întregii comunităţi, prioritari fiind tinerii, reprezentanţii ONG şi administraţiei publice locale.

O atenţie deosebită se acordă activităţilor cu tineretul, deoarece ei reprezintă acel potenţial şi resurse ne valorificate, cu ajutorul cărora se pot soluţiona toate problemele existente.

În încercarea de a transforma conceptul de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica Moldova, Vă invităm să participaţi cu noi la construirea unei societăţi democratice în ţara noastră.

Despre noi

Programe

Proiecte

Partenerii noştri

Referinţe utile

(c) Institutul de Instruire în Dezvoltare 'MilleniuM'
str. 31 August 1989, 26 of.4, Chisinau, MD-2001, Republica Moldova

e-mail: info@millenium.md
tel: 022-243742