În perioada 3-9 august 2020 s-a desfășurat “Cursul de instruire pentru lucrătorii de tineret în domeniul Educaţiei pentru Drepturile Omului în Republica Moldova.

La curs au participat 20 de lucrători de tineret din mai multe regiuni a Republicii Moldova.

Cursul a fost orientat spre atingerea următoarele obiective:

1⃣ Dezvoltarea la participanţi a competenţelor în conceptele cheie privind educaţia pentru drepturile omului;
2⃣ Familiarizarea participanţilor cu conţinutul şi metodologia de utilizare a manualului COMPASS;
3⃣ Descoperirea metodelor utilizate în educaţia pentru drepturile omului;
4⃣ Explorarea similarităţilor şi diferenţelor dintre educaţia formală şi non-formală în contextul promovării drepturilor omului;
5⃣ Creșterea gradului de conştientizare privind importanţa organizării activităților pentru tineri în domeniul educaţiei pentru drepturile omului

Cursul de instruire pentru lucrătorii de tineret în domeniul Educaţiei pentru Drepturile Omului este organizat de Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” cu sprijinul Fundaţiei Europene pentru Tineret a Consiliului Europei.

Training Course for Youth Workers in the field of Human Rights Education is organized by the MilleniuM Training and Development Institute with the support of the European Youth Foundation of the Council of Europe. #eyfcoe