Cursul de Instruire “Introduction to European mobility and European values”

Cursul de Instruire “Introduction to European mobility and European values”

În perioada 24 februarie – 3 martie 2019, în orașul Trikala, Grecia, a avut loc Cursul de Instruire “Introduction to European mobility and European values” la care au participat 30 de tineri din 10 țări: Grecia, Croația, Polonia, Macedonia, Italia, Ukraina, Georgia, Armenia, Moldova și Belarusia.

În cadrul acestui curs participanții au vorbit despre valorile europene, educația europeană în sistemul educațional formal, problemele primordiale cu care se confruntă tinerii la ei în țară, la fel au împărtășit bunele practici ale organizațiilor nonguvernamentale din țara lor. Tinerii au discutat despre oportunitățile ce le au cetățenii țărilor din Uniunea Europeană, au abordat mecanismele ce facilitează ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și mobilitatea forței de muncă în UE. Astfel, în final, a fost planificată și activitatea de follow-up, pe care lucrătorii de tineret o vor livra tinerilor din Moldova, privind valorile europene, mobilitatea și identitatea europeană.