Cursul de Instruire “Inner Compass”

Cursul de Instruire “Inner Compass”

În perioada 11-18 Februarie 2019, în or. Recoaro Terme, Italia, s-a desfășurat Cursul de Instruire “Inner Compass” în cadrul căruia s-au abordat problemele migrației, organizat de Studio Progetto Soc. Coop. Soc. și finanțat de programul Erasmus+. În cadrul cursului au participat 19 tineri din țările Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Croația, Georgia, Moldova, Spania, Grecia și Ucraina.
În cadrul cursului, tinerii au explorat situația actuală a țărilor participante în ceea ce privește problemele legate de migrație ca destinație, sursă sau țară de transit, au încercat să defineacă cauzele și tipurile de migrație ca refugiați, solicitanți de azil, IDPs. Aceștia au venit cu propuneri și idei de soluționare a problemelor de integrare a acestora în comunitatea locală și de depășire a barierelor
lingvistice pentru ca refugiații să comunice mai ușor cu localnicii. Prin intermediul activităților la care au participat, tinerii și-au îmbunătățit competențele de lideri pentru comunicarea cu diferite grupuri țintă ca refugiați, migranți, tineri locali, pentru a lupta împotriva “migrantofobiei” și prevenirea radicalizării și a extremismului tinerilor prin informarea despre drepturile omului și respectarea acestora.