Cursul de instruire “EVS for Youth Inclusion”

Cursul de instruire “EVS for Youth Inclusion”

În perioada 5-12 Ianuarie 2019 în or. Gaziantep, Turcia s-a desfășurat Cursul de instruire “EVS for youth inclusion” finanțat de programul Erasmus+ Youth. La proiect au participat 30 de tineri și lucrători de tineret din 15 țări, dintre care 2 lucrători de tineret din Moldova care au reprezentat MilleniuM Training and Development Institute.
Cursul de instruire avut ca scop îmbunătățirea cunoștințelor instituțiilor și organizațiilor despre Serviciul European de Voluntariat/Corpul Eduropean de Solidaritate prin împărtășirea experiențelor și dezvoltarea abilităților, stabilirea de noi parteneriate și realizarea de proiecte împreună. Pe de altă parte, s-au organizat sesiuni de utilizare a proiectelor SEV ca instrument de includere a tinerilor. La finalul proiectului, participanții au proiectat 6 proiecte noi, iar proiectele proiectate vor  fi realizate de instituțiile și organizațiile partenere în perioadele următoare.