Audit – KA2 „Reimagining Recognition”

Audit – KA2 „Reimagining Recognition”

Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MilleniuM” anunță tender pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea raportului financiar final pentru implementarea proiectului Erasmus+ KA2 „Reimagining Recognition” conform contractului de grant cu EACEA a Uniunii Europene.

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa electronică info@millenium.md următoarele documente:

☑ Denumirea companiei, adresa, persoana de contact și numărul de telefon;
☑ Descrierea companiei precum și argumentarea oportunității de selectare a acesteia;
☑ Lista organizațiilor/proiectelor pentru care compania de audit a prestat servicii similare în ultimii 5 ani;
☑ Copia de pe licențele companiei și ale auditorilor desemnați pentru misiunea de audit;
☑ Oferta financiară.

Termenul limită de depunere a ofertei: 4 Iunie 2021
Pentru orice alte detalii, ne puteți contacta la info@millenium.md sau 069110076