Long-Term Training Course for Trainers – Week #1

During the period July 8-14, 2019, the first week of training of the Long-Term Training Course for Trainers – the 2019 edition was held.
During the week, 3 competences from the European Trainer’s Competence Set were addressed.
1 – Key concepts, values and practices consolidated in non-formal education;
2 – Understanding and facilitating the process of individual and group learning;
3 – Learning to learn.

Long-term training course for trainers – the 2019 edition is organized in the Republic of Moldova by the “MilleniuM” Development Training Institute from 2015 as part of the project “Promoting quality non-formal education in the youth field”. The project is implemented with the financial support of the Ministry of Education, Culture and Research in the annual Grant Program for the youth sector.

Curs de lungă durată în Formare de Formatori – 2019 (1 week)

În perioada 8-14 Iulie 2019 s-a desfăşurat prima săptămână de instruire a Cursului de lungă durată în Formare de Formatori – ediţia 2019. În decursul sătpămânei au fost abordate 3 competenţe din Setul European de Competenţe a formatorului.1 – Concepte cheie, valori şi practici consolidate în educaţia non-formală;2 – Înţelegerea şi facilitarea procesului de învăţare individuală şi în grup;3 – Învăţarea de a învăţa.Curs de lungă durată în Formare de Formatori – ediţia 2019 este organizat în Republica Moldova de către Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" din 2015 în cadrul proiectului "Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineretului". Proiectul este implementat cu susţinerea financiară a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în cadrul Programului anual de Granturi pentru sectorul de tineret.

Опубликовано MilleniuM Training and Development Institute Пятница, 30 августа 2019 г.