11 Noiembrie 2018 – Anunt de selectare a reprezentantilor Organizatiilor Non-guvernamentale de Tineret sau Centre de Resurse pentru Tineri pentru consolidarea capacitatilor in domeniul tineret si mobilizarea tinerilor in dezvoltarea initiativelor de tineret bazate pe promovarea pacii

Institutul de Instruire in Dezvoltare “MilleniuM” in parteneriat cu organizatia Crossing Borders din Danemarca, cu sustinerea Fondului CISU (Civil Society in Development) din Danemarca, lanseaza proiectul “Facilitarea Tinerilor Ambasadori pentru Pace in Europa de Est si Caucaz” care prevede antrenarea tinerilor in implementarea initiativelor, la nivel local, regional si/sau national, ce tin de promovarea pacii in Republica Moldova.
Scopul proiectului consta in dezvoltarea capacitatilor, la reprezentantii Organizatilor Non-guvernamentale de Tineret (ONG) sau Centrelor de Resurse pentru Tineri (CRT), din Transnistria, Gagauzia si alte regiuni ale Republicii Moldova, in mobilizarea tinerilor si dezvoltarea, impereuna cu ei, a initiativelor de tineret bazate pe promovarea pacii.
Astfel, Institutul de Instruire in Dezvoltare “MilleniuM” lanseaza concurs de selectare a reprezentantilor ONG sau CRT din 4 regiuni ale Republicii Moldova pentru participarea la activitati de instruire privind consolidarea capacitatilor de lucru in domeniul tineret si mobilizarea tinerilor in dezvoltarea initiativelor de tineret bazate pe promovarea pacii.
Vor fi selectate 4 organizatii beneficiare de nivel regional sau local (pot fi delegate cate 6 persoane din partea aceleeasi organizatii), care vor beneficia de instruire atat in domeniul tineret si promovarii pacii, cat si in domeniul managementului de proiecte, dezvoltarii de parteneriate si mobilizarii tinerilor in dezvoltarea initiativelor bazate pe promovarea pacii.

Organizatiile selectate vor beneficia de:

 • activitati de dezvoltare a competentelor de lucru cu tinerii pentru 6 reprezentanti ai organizatiei beneficiare (membrii ONG, lucratori de tineret si/sau cadre didactice) – 6 cursuri de instruire;
 • sprijin in desfasurarea procesului de consolidare a grupurilor de initiativa a tinerilor (alcatuit din minim 30 de tineri);
 • activitati de dezvoltare a abilitatilor tinerilor din grupurile de initiativa in organizarea activitatilor de promovare a pacii – cate 3 instruiri in fiecare regiune;
 • asistenta in dezvoltarea si implementarea initiativelor de tineret axate pe promovarea pacii – minim 10 initiative de tineret (proiecte) finantate;
 • participare la activitati de instruire si evenimente la nivel regional, national si international in domeniului de interes al tinerilor si lucratorilor de tineret.

Reprezentantii organizatiilor selectate (membrii ONG, lucratori de tineret si/sau cadre didactice) implicati in proiect, vor invata:

 • sa planifice si organizeze activitati de tineret, cu participarea tinerilor;
 • sa mobilizeze tinerii in identificarea nevoilor/problemelor cu care ei se confrunta;
 • sa sprijine tinerii in determinarea solutiilor pentru nevoile/problemele identificate;
 • sa dezvolte cunostintele si abilitatile in design-ul si managementul proiectului;
 • sa ajute tinerii in dezvoltarea unor propuneri de proiect in domeniul promovarii pacii;
 • sa sprijine tinerii in implementarea proiectelor la nivel local, regional si/sau national;
 • sa dezvolte parteneriate cu organizatii din alte regiuni;
 • sa coopereze in parteneriat si sa actioneze concertat in atingerea obiectivelor trasate.

Beneficiarii organizatiilor selectate (tinerii din regiune) care se vor implica in proiect, vor invata:

 • sa se autocunoasca si sa-si cunoasca mai bine semenii/colegii;
 • sa lucreze in echipa;
 • sa identifice nevoile/problemele tinerilor din localitate/regiune;
 • sa propuna/determine solutii pentru nevoile/problemele identificate;
 • sa pledeze pentru solutionarea problemelor si cautarea de solutii eficiente;
 • sa coopereze in echipa si sa actioneze concertat in atingerea obiectivelor trasate;
 • sa elaboreze propuneri de proiect pentru solutionarea problemelor identificate;
 • sa implementeze proiectele la nivel local, regional si/sau national.

Activitatile proiectului vor fi desfasurate in perioada Octombrie 2018 – Aprilie 2020.
Criteriile de selectare a organizatiilor beneficiare sunt urmatoarele:

 • Activitatea de baza a organizatiei este lucrul cu tinerii, implicarea acestora in activitati non-formale, participarea tinerilor in procesul de luare a deciziilor si/sau sprijina initiativele de tineret;
 • Disponibilitatea organizatiei de a semna cu Institutul de Instruire in Dezvoltare “MilleniuM” un Acord de Parteneriat prin care isi asuma angajamentul de a asigura prezenta participantilor la toate activitatile de instruire si implementarea in regiune a activitatilor planificate in cadrul proiectului “Facilitarea Tinerilor Ambasadori pentru Pace in Europa de Est si Caucaz”;
 • Interesul si deschiderea organizatiei de a constitui, in regiune, un grup de initiativa a tinerilor (min. 30 tineri) care va dezvolta initiative de tineret bazate pe promovarea pacii la nivel local, regional si/sau national.

Proiectul prevede selectarea a 4 organizatiilor non-guvernamentale de tineret sau centre de resurse pentru tineret (cate 1 din fiecare regiune). Sunt invitate sa participe organizatii amplasate in regiunile de nord, centru, Transnistria si Gagauzia. Activitatile proiectului vor fi desfasurate in perioada Octombrie 2018 – Aprilie 2020.
Pentru a participa la aceast proiect, organizatia candidata va parcurge urmatorii pasi:

 • va consulta cu tinerii din comunitate intentia de participare la acest proiect;
 • va identifica 6 reprezentanti a organizatiei (membrii ONG, lucratori de tineret si/sau cadre didactice) care se vor implica direct in activitatile proiectului si consulta cu ei disponibilitatea participarii la toate activitatile de instruire planificate pentru perioadele:
  • 23-25 noiembrie 2018
  • 07-09 decembrie 2018
  • 21-23 decembrie 2018
  • 18-20 ianuarie 2019
  • 22-24 februarie 2019
  • 22-24 martie 2019
 • va expedia la info@millenium.md un Dosar de aplicare care va contine:
  1. Scrisoare de Motivare din parea organizatiei in care se va descrie experienta organizatiei in lucrul cu tinerii si motivul aplicarii in calitate de benefiar a proiectului;
  2. CV-ul celor 6 reprezentanti a organizatiei (membrii ONG, lucratori de tineret si/sau cadre didactice) si garantarea participarii acestora in toate activitatile proiectului.

Termenul-limita de depunere a Dosarului de aplicare este 11 noiembrie 2018!
Rezultatele concursului vor fi anuntate pana la 15 noiembrie 2018.
In cazul unor eventuale intrebari sau informatii suplimentare, doritorii de a participa la concurs ne pot contacta pana pe 10 noiembrie 2018, la adresa de email: info@millenium.md